������������ ����� ������������ ������ ������������ �����, ����������, ����������

������� - ������������ ������������ ���������

������� �����

������� ��������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

C����������� ����������

C����������� ����������

������������ �����������

������������ �����������

������ ������������ ����

������ ������������ ����

������� ����������
���� ������� ���� �����.

��������

�. �����-����������,
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

����������� ����� ��� SL-110


���������� ����
SL-110 , . . 40 65 . - . . 4. , .

����������� �����������SMD 110
������ ����� �����������
������������ ��������110W
������
�������, ��
������, ��57524270
��������+
�������� �����8800-9900 Lm
�������� �����������5700-6100K/2800-3200K
����� ������IP67
���� ���������60/120,70/140
������� ����������85-265V, 50/60Hz
������������ ����������� - 40 +55 .
���������100%
���� ������100 000
����16500 ���./��.

���������� ����

����� ������

��� �����:
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������.�������