������������ ����� ������������ ������ ������������ �����, ����������, ����������

������� - ������������ ������������ ���������

������� �����

������� ��������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

C����������� ����������

C����������� ����������

������������ �����������

������������ �����������

������ ������������ ����

������ ������������ ����

������� ����������
���� ������� ���� �����.

��������

�. �����-����������,
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������� ������������ ����� ����� 3l-�27 SM9-e27


���������� ����
SM9-e27 . , . , , , . . RoHS, EC, ISO, . 1 .

����������� �����������90 EPISTAR
������ ����� �����������90w
������������ ��������9w
������e27
�������, ��100
������, ��100*100*180
��������,
�������� �����810 lml
�������� �����������2800-7500K
����� ������ip65
���� ���������360
������� ����������AC85-265V
������������ ����������� -50 +50 . C
���������99%
���� ������>50000
����500 ���./��.

���������� ����

����� ������

��� �����:
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������.�������