������������ ����� ������������ ������ ������������ �����, ����������, ����������

������� - ������������ ������������ ���������

������� �����

������� ��������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

C����������� ����������

C����������� ����������

������������ �����������

������������ �����������

������ ������������ ����

������ ������������ ����

������� ����������
���� ������� ���� �����.

��������

�. �����-����������,
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������� ������������ ����� ����� 3l-�27 SS7-e27


���������� ����
SS7-e27 . , . , , , . . RoHS, EC, ISO, . 1 .

����������� �����������126 EPISTAR
������ ����� �����������80w
������������ ��������7w
������e27
�������, ��40
������, ��40*40*100
��������,
�������� �����882 lm
�������� �����������2800-7500K
����� ������ip65
���� ���������360
������� ����������AC85-265V
������������ ����������� -50 +50 . C
���������99%
���� ������>50000
����550 ���./��.

���������� ����

����� ������

��� �����:
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������.�������