������������ ����� ������������ ������ ������������ �����, ����������, ����������

������� - ������������ ������������ ���������

������� �����

������� ��������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

C����������� ����������

C����������� ����������

������������ �����������

������������ �����������

������ ������������ ����

������ ������������ ����

������� ����������
���� ������� ���� �����.

��������

�. �����-����������,
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������������ ����� lll ������� �40 SL80-e40


���������� ����
SL80-e40 80 250 -40. , . , . 80 8 . 1 .

����������� �����������74 LEDs BridgeLux
������ ����� �����������250w
������������ ��������80w
������e40
�������, ��105
������, ��105*385
��������,
�������� �����8000lm
�������� �����������2800-6700K
����� ������ip65
���� ���������180
������� ����������AC85-265V
������������ ����������� -50 +50 . C
���������99%
���� ������>50000
����7500 ���./��.

���������� ����

����� ������

��� �����:
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������.�������