������������ ����� ������������ ������ ������������ �����, ����������, ����������

������� - ������������ ������������ ���������

������� �����

������� ��������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

������� �����������

C����������� ����������

C����������� ����������

������������ �����������

������������ �����������

������ ������������ ����

������ ������������ ����

������� ����������
���� ������� ���� �����.

��������

�. �����-����������,
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

����������� ����� ��� -200


���������� ����
-200 . . , , , .

����������� �����������
������ ����� �����������
������������ ��������200W
������
�������, ��500
������, ��500*550
��������
�������� �����17000
�������� �����������6500
����� ������IP65
���� ���������
������� ����������AC85-265V/50/60Hz
������������ ����������� -40 +55 . C
���������100%
���� ������>50000 (10 )
����24750 ���./��.

���������� ����

����� ������

��� �����:
���������� ��., ��� 6,
7 ����, ���. 64

�� ��������:
��-�� � 10 �� 20 �����.
������� +7 (812) 907-84-76, +7981-740-89-02
����� ��-���� - �������������

������.�������